Att välja gravsten

Innan du väljer gravsten kan det vara värt att fundera en del på hur den bortgångna personen själv hade önskat att graven skulle se ut. Kanske har han eller hon lämnat instruktioner för hur graven och gravstenen ska se ut. Om du inte har någon aning om vilka preferenser den bortgångna vännen eller familjemedlemmen har när det kommer till gravsten kan det vara bra att besöka en kyrkogård och titta på hur olika gravar och stenar ser ut. Ofta brukar man börja med att välja mellan en stående eller en liggande sten, för att sedan gå vidare till material och gravyr.

Olika material och utseende för en personlig gravplats

Det finns idag en mängd olika typer av stenar att välja på för att märka ut och smycka en gravplats. Töreboda Stenhuggeri har ett ganska brett urval av gravstenar. Förutom att välja mellan en liggande och stående sten, kan man idag välja mellan olika storlekar och tjocklekar, samt naturligtvis olika typer av sten som i sin tur ger olika textur och färg. Välj med omsorg eftersom gravstenen och graven blir det minnesmärke du sedan kommer besöka när du vill hedra och minnas den som gått bort. Det finns också ofta möjlighet att välja en natursten, vilket betyder att ni får tillåtelse att ta en sten från naturen för att smycka graven. Prata med din begravningsplats vilka riktlinjer de har gällande just naturstenar, då olika kyrkogårdar och begravningsplatser har olika regler.

Flera namn på samma sten

Det är vanligt att skriva hela namnet på den bortgångna personen på gravstenen, tillsammans med datum för födelse och dödsfall. Ibland skriver man också dit en liten vers, eller texten ”här vilar vår älskade” innan namnet. Kanske vill man i sinom tid begrava flera familjemedlemmar och personer intill varandra, på samma gravplats. Då är det bra att lämna plats på gravstenen, så att fler namn och datum kan graveras in med tiden. Gravyr kan komma i flera olika färger och utförande, och olika typer av text kräver olika hög grad av underhåll. Kontrollera med din leverantör vad som gäller för just den typen av sten du fastnat för. Den sten som kräver minst underhåll är en granitsten med bronstext.