Marksten, en storsäljare

Marksten är den produkt som av naturliga skäl säljs mest av de som levererar produkter till trädgården. Sortimentet av marksten består i huvudsak av leverantörernas egentillverkade marksten men de har även andra leverantörers markstenar för att bredda sortimentet. En av de mest populära markstenarna just nu är Antiksten som är en tumlad marksten och då gärna i någon färgmix.

Det finns många användningsområden för marksten. Man kan lägga marksten som en trädgårdsgång, på sin uteplats eller garageinfart. Marksten finns i många olika former och färger. Om man vill ha ett antikt intryck på läggningen väljer ni tumlad marksten. Vid val av marksten är det viktigt att tänka på helheten och välja marksten som går ihop med huset och dess omgivning. Ni är alltid välkommna att hämta marksten för att prova så det känns rätt. Ett tips är att lägga marksten med en annan färg som en ytterkant.

När ni har bestämt er för vilken marksten ni skall lägga finns flera saker att tänka på. Helst ska marksten ha ett fall från huset på minst 1cm per meter.

Gräv ut 15-25cm för trädgårdsgång/uteplats och 25-35cm för garageuppfart. Placera fiberduk i botten och fyll på med krossgrus 0-10 alt 0-18. Vid garageuppfart krossgrus 0-35

Komprimera med vibroplatta. Kvar upp till markstenens färdiga yta ska det nu vara 3cm för stenflis +tjocklek på marksten. Lägg gärna stenflis 2-5mm som alternativ till sättsand.

Lägg marksten med en fog på minst 3mm för att undvika sprickor/flisor i markstenen. Stabilisera läggningen genom att sopa fogsand/stenmjöl i fogarna.

Tag marksten ur flera pallar samtidigt stapelvis för ett lyckat slutresultat.

Kalkutfällningar kan förekomma på betongvaror och är inte reklamationsgrundande.

Ovanstående är endast vägledande och ska inte uppfattas som konstruktionsritning eller beräkning.

I samband med arbetet bildas ofta en stor mängd skräp som behöver forslas bort. Det kan t.ex. handla om rester från gräsmattor och häckar som ersatts av snygg marksten. Gå in på sajten hyracontainer.se för att få tips om var du kan hyra container.